Ostutingimused ja garantii

1. ÜLDANDMED
videoregistraator.ee 
on Ravolar Grupp OÜ e-pood;
Ravolar Grupp on erakapitalil loodud Eesti ettevõte;
e-poe videoregistraator.ee hinnad ja kaupade kättesaadavus on ajalises nihkes ladu reaalse seisuga;

2. KLIENDITUGI
videoregistraator.ee 
klienditugi töötab äripäevadel 9:00-18:00
Telefon: +372 66 222 77
e-post: klienditugi@ravolar.ee
Teenindame teid eesti, inglise ja vene keeles.

3. GARANTII
3.1 videoregistraator.ee  annab kõigile pakutavatele kaupadele piiratud garantii.
3.2. Garantiiperiood kehtib arvele märgitud üleandmise hetkest.
3.3. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.
3.4. videoregistraator.ee poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
3.5. Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja või hulgimüüja (importeerija).

4. OSTUTINGIMUSED

4.1 ÜLDTINGIMUSED

 4.1.1 Käesolevad tingimused kehtivad videoregistraator.ee klientide ja e-poe videoregistraator.ee  omanikfirma Ravolar Grupp OÜ vahel e-poest videoregistraator.ee ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta.

4.1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest videoregistraator.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
4.1.3 videoregistraator.ee on õigustatud e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid ostutingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel videoregistraator.ee. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamishetkest internetileheküljel videoregistraator.ee. Kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
4.1.4 Kaubavalik ja hinnad muutuvad ette teatamata.
4.1.5 Ostmiseks kättesaadava kauba kogus on toodud ajalise nihkega ja võib tegelikust laoseisust erineda.
4.1.6 E-poel videoregistraator.ee on õigus erinevate kampaaniate käigus teha allahindlusi tellimustele ja/või konkreetsele kaubale.
4.1.7  Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi tehing loetakse sõlmituks (jõustunuks) sellest hetkest, kui kaup on makstud Ravolar Grupp OÜ-le.
4.1.8 Kõik operatsioonid tehakse töö ajal videoregistraator.ee operaatorite poolt.
4.1.9 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poest videoregistraator.ee ostetavate toodete puhul tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
4.1.10 Ostja ja videoregistraator.ee vahel tekkinud tellimuste ja ostudega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimistega. Kui kokkuleppele ei jõuta, saavad pooled oma õiguste kaitseks pöörduda tarbijakaitse ametisse või Tallinna linnakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

4.2 KAUPADE KÄTTESAADAVUS, HINNAKIRI JA INFO

 4.2.1 videoregistraator.ee on ladude kaubaseisu kajastav dünaamiline süsteem, mis uuendab ladude andmete põhjal kaubaseisu ja hindasid mitte harvem kui üks kord päevas.
4.2.2 Kõik videoregistraator.ee hinnad on toodud Eurodes (EUR, €).
4.2.3 Kõik videoregistraator.ee hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
4.2.4 Kaubainfos kajastatud tellitava kauba koguse ja hinna muudatused jõustuvad alates selle avaldamisest videoregistraator.ee veebilehel.
4.2.5 Tarneaeg kaubainfos on toodud tööpäevades. Tarneaeg on ligikaudne ning võib mis tahes põhjusel pikeneda hilisemale peroodile.

4.3 TELLIMINE

4.3.1 videoregistraator.ee võtab tellimusi vastu järgmiselt:

 • internetis, automaatse tellimissüsteemi kaudu;
 • telefonil 66 222 77;
 • saates tellimuse aadressile klienditugi@ravolar.ee

4.4 TELLIMUSE TÜHISTAMINE 

4.4.1 Ostjal on õigus iseseisvalt tühistada maksmata või kohaletoimetamata tellimus, paigaldades oma profiilis eksliku tellimuse juurde vastava staatuse.

4.4.2 Tellimus tühistatakse automaatselt maksetähtaja möödumisel:

 • eraisikutel pärast 2 tööpäeva;
 • juriidilistele isikutel pärast 5 tööpäeva. 

4.5 TELLIMUSE TÄITMINE

4.5.1 Tellimus täidetakse ainult pärast ettemaksu laekumist, kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti.

4.6 TELLIMUSE EEST TASUMINE

 4.6.1 Võimalikud makseviisid:

 • videoregistraator.ee veebilehelt, internetipankade lingi kaudu;
 • pangaülekandega (arvepõhiselt);
 • krediitkaardiga;
 • kogunenud videoregistraator.ee boonussummaga.

4.7 KAUBA KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.7.1 Ostja saab valida talle sobiva variandi kauba kättesaamiseks:

 • pärast kauba saabumist videoregistraator.ee lattu ja vastava teavituse saamist tulla ise kaubale järele Mugav Auto poodi (tööpäevadel 9:00-18:00), mis asub Peetris, Häälinurme 1
 • tellida kohaletoimetuse suvalisse kohta Eestis. Kaup toimetatakse kohale kaubainfos toodud tähtaegade järgi, kuid need tähtajad võivad meist mitteolenevatel põhjustel (vääramatu jõud) pikeneda. Kui tähtajaks kohaletoimetamisega tekib probleeme, teavitab videoregistraator.ee klienditeenindus sellest otsekohe ostjat:
  • sõltuvalt kaubast toimub kohaletoimetamine kullerteenustega pakiautomaatide kaudu;
  • kaup toimetatakse kohale tööpäeviti 9.00 – 17.00. Kuller helistab kohaletoimetusaja täpsustamiseks alati ette;
  • juhul, kui tellitud kaup ei mahu SmartPOSTi pakiautomaati, saadetakse see kliendile kulleriga.

4.7.2 Kui kauba kohaletoimetamise tähtaeg läheb üle, palume saata tellimuse kohta järelepärimine klienditugi@ravolar.ee. Teile saadetakse tellimuse hilinemise põhjus ning teatatakse uuest eeldatavast kohaletoimetuse ajast.

4.7.3 videoregistraator.ee ei võta endale kohustust kompenseerida kauba hilinemisest tulenevaid kahjusid.

4.8 PAKEND
4.8.1 videoregistraator.ee soovitab kauba originaalpakendi alles hoida juhuks, kui tekib vajadus garantiiteeninduseks ― nii nõuavad mõned tootjad. Kaubalt ja selle pakendilt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud kauba identifitseerimiseks vajalikku infot.

4.9 KUI KAUBA KOHALETOIMETAMINE POLE VÕIMALIK

4.9.1 Juhul, kui kauba hind muutus või see on füüsiliselt otsas ning seetõttu pole tellimuses näidatud tähtaja jooksul võimalik kaupa kohale toimetada, teavitab videoregistraator.ee sellest ostjat tellimuses näidatud kontaktandmete järgi. Ostjat teavitatakse kas võimatusest kaupa kohale toimetada või tellitud kauba uutest kohaletoimetustingimustest. Kui pakutud tingimused ostjat ei rahulda, on tal õigus tellimus tühistada. Sellisel juhul jõustub käesolevate tingimuste punkt 4.12.

4.10 GARANTIIKAUBA TAGASTAMINE

4.10.1 Juhul, kui garantiialuseid kaupu ei saa remontida või vahetada, teavitatakse sellest ostjat ning jõustub käesolevate tingimuste punkt 4.12.

4.11 OSTUST KEELDUMINE (NB! Punkt kehtib ainult füüsilistest isikutest tarbijatele)

 4.11.1 Kui ostetud kaup mingil põhjusel ei sobi, on ostjal õigus ostu-müügi lepingu katkestamiseks 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest (VÕS §56 punktid 1 ja 2). Kauba tagastamisel tuleb silmas pidama, et vastavalt asjaõigusseadusele, peab klient hüvitama kauba väärtuse vähenemise, mis on tekkinud seoses kauba kasutamisega. Kui Te ei ole nõus videoregistraator.ee poolt pakutud summaga, siis tuleb Teil katta asja väärtuse vähenemise kindlaks tegemise ekspertiisikulud.

4.11.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning peab olema originaalpakendis:

 • ostjal tuleb kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes. Kui pakend on avamatu, siis ei pea tagastatav kaup olema originaalpakendis;
 • kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber;
 • e-poes videoregistraator.ee ostetud kaubaga saate tutvuda sarnaselt tavapoega ehk saate proovida riided ja kinki veendumaks nende sobivuses. Kui aga näiteks ühendate kõlarid võimendiga ja panete neid mängima autos, siis neid kaupu Teie enam tagastada ei saa.

 4.11.3 14-päevane ostust taganemise õigus ei kehti järgmiste kaupade puhul:

 • kaubad, mis on valmistatud ostja isiklikke vajadusi või eritingimusi silmas pidades;

4.11.4 Juhul, kui ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest 14 kalendripäeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, teavitada sellest e-poodi videoregistraator.ee aadressil klienditugi@ravolar.ee , lisades kirjale kauba ja pakendi foto. videoregistraator.ee jätab endale õiguse vajadusel nõuda lisafotosid tagastatavast kaubast.
4.11.5 Ostja nõustub kandma kauba tagastamisel tekkivad postikulud suuruses kuni 15 EUR, välja arvatud juhul, kui tagastatav kaup ei vasta tellitule (näiteks saadeti vale mudel). 
4.11.6 Lepingu katkestamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult (mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul) tagastada.
4.11.7 Ostja nõustub võimalusega, et selle punkti kuritarvitamisel keeldub videoregistraator.ee teda edaspidi teenindamast.
4.11.8 Juhul, kui ostja kasutab oma õigust katkestada ostu-müügi leping, jõustub pärast kauba tagastamist käesolevate tingimuste punkt  

4.12 MAKSEVAHENDITE TAGASTAMINE

videoregistraator.ee pakub ostjale maksevahendite kasutuseks järgmisi võimalusi:

 • vahetus teise soovitud kaubaga koos tellimuse hinna ümberarvestusega;
 • tellimuse eest tasutud summa ülekanne kliendi boonusarvele videoregistraator.ee süsteemis;
 • tellimuse eest tasutud summa tagasimaksmine kliendi arveldusarvele. Tagasimaksmine toimub ainult ülekandega ja ainult sellele arvele, kust tellimuse eest tasuti. Tagasimaksmine toimub mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul pärast kliendi avalduse saamist;
 • Lepingust keeldumiseks on vajalik saata e-kiri aadressile klienditugi@ravolar.ee järgmise sisuga:Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on järgmine asi:
 • – kauba nimetus
  – Tellimuse esitamise kuupäev
  – kauba kättesaamise kuupäev
  – tarbija nimi
  – tarbija postiaadress
  – kuupäev

5. TURVALISUS

5.1 videoregistraator.ee on kaitstud e-pood, kust on turvaline osta:

 • kõik tellimuste vormistus- ja makseoperatsioonid on turvatud kaasaegsetel SSL-tehnoloogiatel põhineva kaitstud ühendusega;

6. ISIKUANDMETE KAITSE

videoregistraator.ee järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest:

 • kliendilt küsitakse vaid tellimuse täitmiseks vajalikke andmeid;
 • klienti teavitatakse isikuandmete edastamisest kolmandatele isikutele (näiteks liisingutaotluse edastamisel);
 • kullerifirmadele edastatakse vaikimisi kohaletoimetusandmed. 

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD
7.1. videoregistraator.ee vastutab kliendi ja klient videoregistraator.ee ees käesolevate tingimuste rikkumisel teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2. videoregistraator.ee ei vastuta kliendile tekitatud kahjude eest või viivituse eest toote kohaletoimetamisel juhul, kui kahju või viivitus on tingitud asjaolust, mida videoregistraator.ee ei saanud mõjutada, ei näinud ega võinud ette näha.